sobota 30. června 2012

Business Card Reader 2 - review

Aplikace ABBYY Business Card Reader 2.0 automaticky získává kontakty z papírových vizitek a převádí je na zpracovatelná elektronická data. Je navržena tak, aby odborníkům pomáhala zvýšit produktivitu, zvyšovala efektivitu jejich obchodní komunikace, šetřila čas a eliminovala zdlouhavé přepisování. Aplikace pracuje s prakticky jakýmkoli skenovacím zařízením. Podrobnou recenzi formou slideshow-review jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/BCR2/

neděle 6. května 2012

PhotoLine - all-in one "balík"

PhotoLinePrezentace prostředí, funkcí a podpory programu PhotoLine je ve formátu slideshow k dispozici na adrese, kterou naleznete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews.htm.
V tomto místě uvádím charakteristiku programu ( textovou část ) PhotoLine: 
"In PhotoLine you can create, load, edit and save CMYK pictures. The filter section contains a large quantity of features: sharpen, unsharp masking, soften, outline, video for correcting interlaced pictures, relief, glow, shadow, ... Morphing and distortion functionality is already integrated. If that is not enough, PhotoLine is extendable through plug-in modules in the 8BF format. PhotoLine supports numerous import file formats like PLD, PDF, TIF, BMP, GIF, JPEG, CMX, PCD, PCX, PNG, PSD, EPS, PICT, TGA, IMG, ICO, ANI, XBM, IFF, ESM, CGM, PIC, CVG, GEM, WMF. On Windows you
can also import pictures via the Aldus import interface. There are many import filters for this interface like PS, PDF, CDR and WPG. In all formats layers and transparency are preserved if possible. PhotoLine has special functions for saving web graphics. It can create, import, edit, show and save transparent and animated GIF files. To save valuable web space and bandwidth GIFs can be saved highly optimized and interlaced. Saving of progressive JPEGs is supported, too. Due to the various import and export drivers and its integrated batch function PhotoLine is well suited as a file format converter. In combination with the action recorder the batch function is a very powerful tool. For example with one mouse click it is possible to read all pictures from a directory, reduce them to 256 colors for usage in the web and save the pictures to a different directory. Pressure sensitive graphic tablets are supported, too.".

neděle 22. ledna 2012

Album DS - recenze - akamonitor.cz

ALBUM DS - Programů pro tvorbu foto-alb je k dispozici celá řada- Komerčních i frewarových. Program AlbumDS se od všech velmi líší a to hned v několika směrech. ADS není samostatným programem, ale ani klasickým plug-inem. Spolupracuje s programem Photoshop, využívá jeho bohatství funkcí, především bohaté možnosti práce s vrstvami. ADS sestává ze dvou částí, z čáísti programové a z velmi bohaté galerie prvků pro tvorbu fot-alba. Galerie zabírá 4GB na disku. ADS sice využívá nástroje PS, ale sám představuje rovněž velmi kvalitní nástroj, pracující s obsahem galerie a komunikující s PS. Obsahově je galerie zaměřena především na alba svatební, ale  funkčně je ADS vybaven tak, že uživatel může sám vytvářet prvky alba, nebo nabízené prvky snadno modifikovat podle své potřeby. Vzhledem k tomu, že jde o program unikátní, rozhodl jsem se mu věnovat detailní slideshow-recenzi. 
Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/albumds-rev/ 

pondělí 17. října 2011

Informační systémy v podnikové praxi - 2. aktualizované a rozšířené vydání - recenze

Autoři: Petr Sodomka, Hana Klčová - Vydal: Computer Press, a. s., 2010.
Na adrese: www.akamonitor.cz/recenze/sodomka2.htm
jsem vystavil detailní recenzi knihy, která je v současné době na českém knižním trhu v dané oblasti nejúplnější publikací.  V knize najde čtenář značný počet případových studií, schémat, tabulek a obrázků, které základní text přibližují začínajícím i pokročilým uživatelům informačních systémů. Nabízí téměř vše, co může současný i budoucí uživatel potřebovat k budování,
inovaci a rozvíjení informačního systému organizace. Kniha je přehledná a dobře strukturovaná. Umožňuje čtenáři získat celkový pohled na  problematiku informačních systémů.
Čeho si zejména na knize cením, je důraz kladený na přínos IS , dosahovaný komplexním uplatněním nástrojů, metod a technik a to především jako náplň působnosti lidí, jejichž kvalifikace, motivace a schopnost týmové práce a komunikace je stále více rozhodujícím faktorem úspěchu dosažení cílů uplatnění IS. Kniha má svoji webovou stránku na portálu vydavatele:
http://knihy.cpress.cz/informacni-systemy-v-podnikove-praxi-d2.html
Abych potenciálním čtenářům z řad teoretiků i praktiků usnadnil rozhodování o tom, zda knihu 
zařadit či nezařadit do snadno dostupné operativní části odborné knihovny, doplnil jsem recenzi o tři části:
- pohled na obsah knihy přes názvy kapitol
- přehled vybraných dílčích témat knihy, které mne zejména zaujaly,
- volná citace vybraných myšlenek autorů, obsažených v knize.
Knihu doporučuji praktikům i teoretikům, aktivním v oblasti informačních systémů, ale i manažerům podniků a institucí.

středa 5. října 2011

Watermark Factory - recenze

Watermark Factory Podpora ochrany autorství digitálních obrázků a fotografií je předmětem pozornosti celé řady specializovaných programů. Tyto se liší bohatstvím funkcí, stupněm jednoduchosti obsluhy a cenou. Jedním z těch programů, u kterých je poměr ceny a kvality vyvážený, je produkt Watermark Factory. Program je zajímavý nejen tím, že spolehlivě plní základní funkci, t.j. vkládání vodoznaku v textové i obrazové podobě, ale i celou řadou možných aplikací, které jsou od základních funkcí odvozeny, ale jdou dále. Určitě se bude hodit schopnost konvertovat sadu obrázků různých formátů do jednoho z vybraných formátu ( BMP,GIF,JPG,TGA, PNG ). Autorename podporovaný šablonami, ořez obrázku, resize, otáčení, možnost doplnit poznámky a další. Moje recenzi programu ve formě slideshow-review najdete na adrese:www.akamonitor.cz/product-reviews/WFactory

pondělí 3. října 2011

PDF-7 Split & Merge - recenze

PDF-7 Split Merge Práce s PDF soubory může být radost, ale i starost. Jistě jste se setkali se situací, kdy potřebujete vyjmout část pdf souboru, nebo ho rozdělit na několik menších částí.  Nebo máte naopak několik dílčích souborů ve formátu PDF a potřebujete je spojit do jednoho souboru. Moje slideshow-review, dostupná na dále uvedené adrese, prezentuje využití jednoduchého, ale velmi efektivního programu PDF-7 Split & Merge, na příkladu. Soubor o sedmi stranách nejdříve rozděluji ( SPLIT ) do třech částí zadáním syntaxe 1-2,3-5,6-7. Druhou část poté rozděluji  po jednotlivých stránkách přímou volbou jedné z variant. Funkci MERGE ukazuji na příkladu spojení dvoustránkového souboru s jednou ze stránek druhé části původního souboru. Recenzi nejdete na adresehttp://www.akamonitor.cz/product-reviews/7-PDF/

středa 10. srpna 2011

Camtasia Studio 7.1 - recenze

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/camtasia71/
jsem vystavil první část slideshow-review špičkového programu Camtasia Studio verze 7.1. Tato část je orientována na prezentaci prostředí a funkcí programu. Další část recenze bude věnována workflow.

sobota 6. srpna 2011

Četnost zpráv na portálu AKA MONITOR

Ke dni 6.8.2011 je na portálu AKA MONITOR 36 aktualizovaných weblogů.
Na jejich stránkách je k uvedenému datu vystaveno k volnému  přístupu plných 4623 zpráv.

sobota 2. července 2011

List of Mind Mapping sw - monitored by Arnošt Katolický:

Seznam sw produktů, monitorovaných ve weblogu
http://mind-map.akamonitor.cz
- Microsoft Visio - LINK
- iMindMap5 - LINK
- MindView 4 - LINK
- Personal Brain 6 - LINK
- Nova Mind 5 - LINK
- MindGenius 4 - LINK
- Visual Mind 11 ( & vm11server) - LINK
- XMind Pro - LINK
- MindMeister - LINK
- astah Professional - LINK
- Mindomo . LINK
- MindMapper - LINK 
- comapping - LINK
- Mind42 - LINK
This project is open for more products.
Ask for conditions at doc.aka(@)akamonitor.cz

středa 29. června 2011

Project managers' new role as social facilitators

By Rick Freedman  - June 28, 2011
Velmi zajímavý článek, který se zabývá vztahem projektového manažéra k sociálním sítím a potřebou jejich ovládnutí a využití při koordinaci a harmonizaci různých přístupů během přípravy a realizace projektu. 
Cituji z úvodu:
"It seems obvious that, as product development and innovation migrate from “smart folks in a room” to a worldwide virtual community, project managers (PMs) will need to transition from managing tasks to managing interactions and collaboration. When the development team is in Chicago, Bangalore, and London, and implementations are going on in New York and Sydney, the skills and activities of PMs will need to adapt. Are PMs navigating these changes without a guide, or are there practices and ideas that we can reference to point us in the right direction?"
"According to the research done by Hansen and Ibarra for their studies of collaboration, the key success factors for collaborative managers are:
- Become a global connector
- Engage peripheral talent
- Collaborate at the top
- Show a strong hand".
Cituji závěrečnou větu článku:
"Project leaders who can master the challenges of dispersed, distributed, and diverse teams, and can create an environment for constructive conflict and creative ferment, will harness the power of the team mind and drive innovation to new peaks."Celý článek najdete na TÉTO adrese.

pondělí 30. května 2011

Google Wonder Wheel - přehlížená funkce Google Search

Google Wonder Wheel je velmi zajímavou a užitečnou funkcí Googlu, která může být velmi užitečná nejen pro klasické vyhledávání na internetu, ale i pro usnadnění tvorby základního schematu myšlenkové mapy.
Jak se postupuje: otevřete si stránku s vyhledávačem google. Do pole zadáte klíčové slovo pro vyhledávání. V levém sloupci najdete a odkliknete řádek označený "Wonder wheel". Pokud je vše zv pořádku, zobrazí se vám v hlavním okně schema obsahující centrální heslo s paprskovitě ( ve tvaru !kolečka") umístěnými navazujícími pojmy. Řada z nich zobrazí po kliknutí vlastní "kolečko" s navazujícími pojmy. Z hlediska podpory tvorby myšlenkové mapy je to vše. Z hlediska vyhledávání zdrojů je důležité, že v pravém sloupci se ke každé pokožce ( pojmy ) kolečka zobrazí vyhledané zdroje.   
Jde o vizuálně zajímavou funkci, o atraktivní způsob zobrazení souvisejících pojmů
Statická ukázka pro pojem internetové rádio:
a) centrální wonder wheel - ukázka KLIKNI
b) navazující wonder wheel - ukázka KLIKNI
c) wonder wheel se sloupcem nalezených zdrojů - ukázka KLIKNI.

Vedení lidí, týmů a firem - Praktický atlas managementu – recenze

Čtvrté vydání velmi úspěšného a dnes již klasického díla Jiřího Plamínka v oblasti managementu je zcela přepracovaným vydáním. Knihu vydala GRADA. Autor je uznávaný odborník na management a související oblasti. Do knihy zahrnul své desetileté zkušenosti uplatňování teorie vitality v praxi. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání. Jednotlivým tématům je věnován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách a institucích. Autor text dále doplnil novými příklady používání různých manažerských teorií v praxi a více provázal výklad s ostatní literaturou v oboru. Forma atlasu ovšem naznačenou revoluci přežila: na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo související výklad.Kniha představuje svérázně podaný ( formou atlasu poznatků )  srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání, snadno aplikovatelný v praxi.Autora, podle jeho vlastních slov, vzrušují souvislosti, své výklady se snaží zjednodušovat, aniž by deformoval skutečnost. Jak sám říká: "takové zaměření vám vždy dříve či později vtiskne do ruky tužku, protože přináší potřebu ilustrovat slova obrázky. Kreslit a nezkreslit. Z mých bohatě ilustrovaných přednášek pro školy a firmy pak vznikl tento atlas." Do jeho stránek vložil zkušenosti, které systematicky sbírá již dvě desetiletí. během kterých prošel řadou povolání. Poznal české i zahraniční firmy, české, mezinárodní a zahraniční instituce, státní správu, český a zahraniční neziskový sektor, a také mnohé české i zahraniční vysoké školy různých typů.Osnova obsahu
1. Vedení firmy 
2. Vedení lidí 
3. Vedení skupin 
4. Řízení změn 
Závěr
Poznámky k vitalitě systémů
Přehled literatury 
Přehled tabulí ( schemat )Prvnímu vydání knihy Jiřího Plamínka jsem se věnoval ve své podrobné recenzi již 
2.ledna 2003. Nebudu opakovat slova chvály a uznání. Všechno co jsem řekl o přednostech autorem zvoleného formátu knihy, který se významně podílí na jejím úspěchu, platí v nezmněné míře i dnes, kdy hovořím o čtvrtém vydání.Původní recenzi z roku 2002 najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/vedeni.htmKniha "Vedení lidí,týmů a firem", není jedinou knihou, které jsem se věnoval ve svých recenzích. Recenze dalších pozoruhodných prací Jiřího Plamínka najdete na následujících adresách.
- Řízení podle kompetencí
- Řešení problémů a rozhodování
- Vzdělávání dispělých
- Sebeřízení
Práce J. Plamínka jsou unikátní, obsahově navzájem logicky provázané. Přesto považuji jeho
"Praktický Atlas managementu" za nejzdařilejší a nejcennější část jeho díla
20% knihy zpřístupnila GRADA k prolistování na webu knihy.

neděle 15. května 2011

Myšlenkové mapy - recenze knihy - AKA MONITOR

Asi se mnou budete souhlasit, že nejpřirozenější metodou prezentace knihy o myšlenkových mapách ( MM ), je použití myšlenkových map. Na dole uvedené adrese je vystavena krátká obrazová recenze, která je sestavena z následujících částí:      
      -  MM obsahu knihy
      -  MM autora Tony Buzana
      -  MM původní deník autora
      -  Přírodní paprskovitý model
      -  MM  největší na světě.
Všechny části jsou použity přímo z knihy Tony Buzana, jejíž český překlad vydal CPress v roce 2011.
Adresa recenze:  http://www.akamonitor.cz/recenze/mm-tbuzan/
 

sobota 14. května 2011

iMindMap Online

V roce 2003 jsem na portálu AKA MONITOR opublikoval článek, věnovaný swn nástroji pro myšlenkové mapy "The Brain". Od té doby pokročily myšlenkové mapy o další kus cesty, o čemž svědčí velmi zajímavý produkt - iMindMap, jehož autorem je otec myšlenkových map Tony Buzan.

Cituji charakteristiku produktu jak je uvedena na stránce tvůrce:
"iMindMap is the official Mind Mapping software from the inventor of Mind Mapping, Tony Buzan. A refreshingly easy, different and practical way to think and work, iMindMap is used by schools, organisations and companies – some of which you may be familiar with, such as NASA, Walt Disney, Microsoft, Pepsi, IBM and the United Nations – helping them to think differently and to work in a more productive, creative and time saving way."


I tento produkt se hlásí ke Cloud Computingu - existuje jeho on-line verze."iMindMap Online
gives you total freedom to Mind Map with anyone, on any computer, anytime. Not only a quick and simple solution for people who don’t like to be tied down in one place, iMindMap Online also lets you collaborate in real time with colleagues or friends anywhere in the world. This cloud computing tool is great for teamwork, study groups or those of you working on the move. With all the tools you need to create and share comprehensive maps wherever you are and high-level security features, iMindMap Online gives you real freedom of thought."

Na dále uvedené adrese najdete ke stažení 7-denní plnou verzi produktu a mnoho cenných informací:
http://www.thinkbuzan.com/uk/products/imindmap/online
V nejbližších dnech vystavím vlastní recenzi knihy Tony Buzana, věnované myšlenkovým mapám, která vyšla v českém překladu v CPressu.

Why Process Sounds Stupid

Velmi zajímavý a poučný článek najdete na adrese:

http://tinyurl.com/5rmcvlg ( zkrácená bezpečná adresa! )
---

AKA MONITOR   ISSN 1804-042X
non-profit web portal since 1996
doc. Arnost Katolicky, Plzen, CZ
doc.aka@akamonitor.cz 728218877

 

sobota 23. dubna 2011

Velikonoční trhy v Plzni - Eastern Markets in Plzen

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/galerie/velikonoce/
jsem vystavil malou fotogalerii z velikonočních thů na náměstí v Plzni.

Webshot

Snímek dlouhé webové stránky – delší než aktuálně zobrazovaná oblast ve webovém prohlížeči. ( Dejte si pozor, abyste nechtěně NEodsouhlasili instalaci programu „Zrychlení počítače“). Program je zdarma a najdete ho na CD příloze časopisu PC rady 5/11.

sobota 16. dubna 2011

Architektura softwaru - kniha CPress

Kniha je nepostradatelným zdrojem informací nejen pro softwarové architekty, hodnotné informace v ní najdou i projektoví manažeři, vedoucí vývojových týmů, programátoři, testeři a analytici. O autorech:
Webová stránka knihy: http://knihy.cpress.cz/architektura-softwaru.html
V nejbližších dnech opublikuji vlastní recenzi knihy. Najdete ji na http://newbooks.akamonitor.cz

Psychlogie pokeru

Výborný článek Petra Neumana v časopise RoyalFlushcz 3/11. Velmi fundovaně se věnuje rozdílu mezi Skill-game a Mind-game. Autor se zamýšlí nejen nad pokerovu hrou, ale ještě více nad hráčem samým, především jeho motivací a nad důvody konkrétního přístupu ke hře poker. I když je článek velmi fundovaný z hlediska psychologie, jeho prostudování může být velkým přínosem pro hráčou praxi. Více na adrese: http://poker.akamonitor.cz.